اعضاي هيات مديره و مديرعامل

 1. مجيد شكوهي   

سمت:رئيس هيات مديره

مدرك:فوق ليسانس مديريت بين الملل

سوابق:

 • ميرزاعلي آيت اللهي

  سمت:عضوهيات مديره

مدرك: دانشجوي دكتري

سوابق:

 • كوروش اماني

سمت:نايب رئيس هيات مديره

مدرك:دكتري

سوابق:

 • حسنعلي نيكزاد

سمت:عضو هيات مديره

مدرك:ليسانس

سوابق:

 • مجيد حيدري

سمت:مديرعامل

مدرك:فوق ليسانس مدیریت

سوابق:

مديران

 1. محسن شيخ اللملوكي

سمت:مديركارخانه

مدرك:فوق ليسانس مديريت

 • مرتضي لطفي

سمت:مديرفروش

مدرك:لیسانس (مهندسي نساجي)

 • سيد محمود موسوي

سمت:مدير طراحي محصول

مدرك:ليسانس مهندسي مكانيك

 • آريا اتحاد

سمت:مدير منابع انساني، اداري و مسئول پيگيريهاي ويژه

مدرك:فوق ليسانس مديريت صنعتي

 • محسن عرفان پيام

سمت:مشاور مالي

مدرك:ليسانس حسابداري

 • محمد سعيد كلانتري

سمت:مدير تامين

مدرك:ليسانس حقوق قضايي

 • علي اميري

سمت:مدير پروژه ها

مدرك:ليسانس چوب سازه هاي چوبي

 • عليرضا بابايي

سمت:مدير برنامه ريزي صنايع

مدرك:ليسانس مهندسي صنايع

 • سيد خليل موسوي كشكا

مدرك:فوق ليسانس مهندسي صنايع ، مديريت سيستم وبهره وري

 1. مصطفي اعتمادي

سمت:مديرIT

مدرك: فوق ليسانس برق

طراحی سایت توسط فراکارانت